9 תשובות
אסור להם לשתות אלכוהול
אסור להם לאכול חזיר,

ואסור להם לשתות אלכוהול.

(- והיה עוד משהו ושכחתי מה זה (במאכל) -)
חזיר בטוח
אנונימי
אותי
אנונימי
לשתות יין ולאכול חזיר.
אסור להם ייו אסור להם חזיר אסור להם יין שעשוי מחזיר ואסור להם חזיר שעשוי מיין
אנונימית
אסור לאכול חזיר, כנאמר בקוראן:
"אך את הנבלה ואת הדם ואת החזיר לא תאכלו, ואת אשר לא נשחט בשם אללה. ואיש אשר יאכל מהם בשגגה ולא נודע לו, לא ישא עליו חטא, כי אל סלח ורחום הוא." (סורה 2, איה 173)

וכן אסור גם אלכוהול:
"אתם המאמינים! היין והשחוק והפסילים והחלוקה על פי גורל תועבת אללה ומעשה שטן המה; חדלו מהם למען ייטב לכם! ביין ובשחוק השטן ישית איבה ושנאה ביניכם וימנעכם מזכור את אללה ומהתפלל אליו. הלא תחדלו מהם? שמעו לקול אללה ונביאו והשמרו! ואם תסורו ממנו, דעו כי על נביאכם היה להזהירכם." (סורה 5, איה 90)
אני יודע שאסור חזיר ולא לשתות אלכוהול.
לגבי האלכוהול אני לא בטוח.
כול דבר חוץ מרעל
אנונימי