5 תשובות
לא חושבת לא כדאי
אם את לא רוצה שיזהו אותך אז לא...
לא
אם את לא רוצה שיזהו אז אל תשימי
לא