3 תשובות
לא מוגדרת, אבל לדעתי כן, ברמה מסוימת.
אף בן אדם לא צריך להרגיש רע עם עצמו כל עוד הוא מתנהל לפי חיים מאושרים.
לדעתי לא ממש,
זה מצב שבו הבן אדם מזלזל בעצמו, או ממעיט בערכו כתוצאה מדברים שאמרו לו... (לא בהכרח)...
לא כזה