תשובה אחת
זה לא חובה.
אני מכירה הרבה כאלה שלא ניגשו.
זה עניין של מורה ומורה, הם בוחרים.
את יכולה לבקש טסט פנימי. זה מדמה חיצוני. זה בדרך כלל עוזר, לא לכולם.