14 תשובות
1.60-1.70
1.65 /1.70
1.65
ניחוש פרוע
1.65-1.70 זה מהמםם
1.70
1.70+
1.60
1.67
אנונימית
1.62