2 תשובות
כנראה עוד חצי שנה.
יש דיבורים על כך שבעוד מס חודשים
באותו הנושא: