4 תשובות
לא זה לא קשור
לא, כבוד לא קשור בזה.
לא מה הקשר בין בגדים לכבוד?