4 תשובות
ההגנה..
אתה יכוול לרדת בהשלום ולקחת קווים 239/7/54/21. - 9-11 דקות באוטובוס.
או לרדת בהגנה ולקחת קווים 104/21/54 מגיעים תוך 9 דקות באוטובוס.