תשובה אחת
ראי תשובות בתגית "מחזור לא סדיר, גורמים" או טיפ בתגית "איחור במחזור, גורמים".
מערכת סטיפס