7 תשובות
אין לו משמעות.
נחמד
משפט מטומטם
ויש אימהות שלא מסוגלות אפילו לגדל 3 ילדים אז 10..
אפשר להבין אותו במלא פרשנויות
יש אמהות שמסוגלות לגדל ילד 1 אז 10 '-'?!
ו10 ילדים לא יכולים לגדל אמא כי היא כבר גדולה...