תלוי אם עושים הרבה כושר
באופן תיאורטי כן. רק שזה לא בריא ולא נכון מכל הבחינות