תשובה אחת
כרטיס עולה
כרטיס כניסה בקופה המחיר המלא
מגיל 2 ומעלה
104 ש"ח

כרטיסי כניסה בהנחות לתושבי חולון בהצגת תעודה בלבד


לחצו כאן

תושב חוץ- נכה/ פנסיונר / סטודנט
88 ש"ח

חיילים בשירות חובה בהצגת תעודת חוגר 52 ש"ח

כרטיסייה של 10 כניסות, תקפה תמיד!
(בקופות: ניתן לרכוש בקופות ימית בימים א'-ה' בימי חול בלבד)
830 ש"ח


תא אישי לשמירת חפצים
20 ש"ח
+30 ש"ח פיקדון