6 תשובות
גזוזתרא (מרפסת)
מדוע
האם
משוטט
אומצה (סטייק)
אומלט (חביתה)
מה הנושא?
אנונימית
מה הכיוון שלך?
בכל מקרה, אתן כמה:
ערגונות- כיסופים, כמיהה, רצון עז
עלם חמודות- בחור נאה וצעיר
שכיית חמדה- חפץ יקר וחשוב
היה לו לזרע- נמאס לו, בז לו
שאון- רעש
חיי כרך- חיי העיר
בדמי ימיה- בגיל צעיר
הבליחו- היבהב, ניצנץ
משתקשקת- נוער ועורבב
שצף- זרם, שטף
צח- נקי, צלול
מרצד- האור לסרוגין, ניצנץ
עלטה- חושך
צחור- לבן
רש- עני
קץ- סוף
גינונים- דרך ארץ, נימוס
פרברים- אלו שכונות בקצוות העיר
פקרס- סוודר
כפת- כבל
טרוט- חלש
משלח יד- מקצוע
שואל השאלה:
זה השיר אני מחליף תמילים שלו ועושה בראפ
חלק מהמילים שהבאתי יכולות לשמש כתחליף לשיר, בהצלחה, נשמע מעניין
שואל השאלה:
תודה :)