תשובה אחת
את יכולה לבוא לאנשים בארץ ולהתחיל
וואי כמה זמן לא ראיתי אותך וזה וזה ולראות את הבנאדם יזרום ויחשוב שהוא לא זוכר אותך