5 תשובות
לשון, היסטוריה, לחלק יש אנגלית ומתמטיקה, ספרות, יש חובה ויש מורחבים. זה שונה.
אנגלית
מתמטיקה
מגמה
ספרות/תנ"ך/לשון/אזרחות/היסטוריה (תלוי, את לא אמורה לגשת לכולן, לדוגמא אני ניגשתי ללשון, היסטוריה ואזרחות ושנה הבאה לספרות ותנ"ך)
Aro
אנגלית, מתמטיקה, לשון, היסטוריה ותנך
אנגלית הסטוריה מתמטיקה לשון
אנגלית, מתמטיקה, דקדוק, היסטוריה ותנך