5 תשובות
"כפרה עליך" זה לא בא ממרוקאית, זה בא מהשפה שלנו, השפה העברית.
זה נגזר מהמנהג שכבר לא נפוץ שבו מסובבים תרנגול מעל ראש אדם חוטא והחטא נסלח לו בידי ה', או שאומרים "לעשות כפרה" כלומר לזכות במחילה מהאל על חטא שעשית.
אז להגיד "כפרה עליך" זה סוג של להגיד שאת נקייה מחטאים ואלוהים סולח לך על הכל ויהיו לך חיים טובים.
אנונימית
כפרה זה מילה בעברית...
אנונימית
ויהודים מרוקאים היו אומרים "נמשי כפרה עליק" מה שאמרת שאני אלך כפרה עליך..
אנונימית
שואל השאלה:
סבבה אני עורכת
אבל כפרה עליק זה מרוקאית..
אנונימית
זה לא. אולי בערבית מרוקאית יש פירוש למילה "כפרה" אבל בעברית זה מה שהסברתי לך.
אנונימית