2 תשובות
בן כמה אתה?
לי שלחו לאחר כמה חודשים אחרי הצו ראשון תאריך גיוס שאני בטוחה שישתנה עוד הרבה. ויש גם בקיוסק האישי באתר עולים על מדים
שולחים לך בדואר רשום.