תשובה אחת
עייני במדריך המצורף.
הוא מדריך איך לכתוב את השיר, להמיר ולהעביר.
אחר כך פשוט בהגדרות וצלילים בשיחה לבחור בשם של הצלצול.
באותו הנושא: