6 תשובות
Some people don't.
don't
שואל השאלה:
למה דונד? ומתי שמים את השני?
אנונימית
ברגע ששמת את המילה some זה באופן אוטומטי יותר מאדם אחד ולכן זה רבים

people משמעותו אנשים ולכן זה רבים

doesnt יהיה כשמדובר ביחיד

לדוגמה

one person doesn't like to smoke

He/she/it doesn't play football
shirantash מומחית סטיפס