4 תשובות
לחכות למעלית הבאה.
לא להתייחס
להיות פחות מפונקים.
לא להיכנס למעלית? לצאת שהם נכנסים? להתמודד? זה כולה כמה שניות במעלית חח אני מתה מצחוק מהשאלה הזאת משום מה