4 תשובות
אסור
אני לא בטוחה אם אסור. בגדול דג זה לא בשר אז כנראה שמותר
אנונימית
בעיקרון זה מותר על פי היהדות.
-למרות שלפי שורת הדין רבים מהפוסקים התירו, בכל זאת אצל עדות המזרח, הרבה מחמירים בזה וגם אצל חלק מעדות אשכנז ישנם שמחמירים בזה ואינם אוכלים דגים וחלב. ועל כל פנים, הדגים עדיין נחשבים פרווה לכל הדעות.
עם בשר אסור עם חלב בעיקרון מותר אבל הספרדים מחמירים שלא כי יש בזה סכנה בריאותית