תשובה אחת
זה גם מטען שאת יכול להטעין את הטלפון
באותו הנושא: