5 תשובות
בואי לפרטי אני אענה לך יותר בפירוט
ב) אדומים - 25, צהובים - 35
איך אפשר לענות על א לא נתון לנו מספר הכדורים הכולל
אם מספר הכדורים הכולל הוא 60, אז היחס = 5:12
א-5:12
ב-אדומים 25
צהובים 35
באותו הנושא: