תשובה אחת
למה לעבור משפחה?
וכנראה שאם יקבלו אותך יקבלו גם כלב...