3 תשובות
ננדפות
גאווה לעדה אתם טוקורים (:
הצבע עור לא משנה לי...
העיקר שאמשך אלייה ויהיה לה אופי טוב.
אנונימי
אופי טוב והשאר בונוס
אנונימי