3 תשובות
בצו הראשון תוכל לדרוש פגישה עם קב"ן, אם זה יהיה אפשרי יוכלו לעשות זאת כבר באותו רגע. סביר להניח שלא ותצטרך לעבור את כל התכנים של הצו הראשון ואז לאחר מכן ישלחו לך צו נוסף לפגישה עם קב"ן. תוכל גם לאחר הצו לפנות שוב ליחידת מיטב כדי לוודא שקבעו לך פגישה עם קב"ן.
צריך לקבוע פגישה. בצו הראשון יש ראיון אישי, שבו אפשר לבקש לראות קב"ן (או שהם מפנים לפי הערכה מהראיון). אם לא הפנו אותך אתה יכול לשלוח מכתב בבקשה לראות קב"ן.
HHH
על מה אתה צריך פטור?
לך לצו ראשון, ואם אתה צריך משהו יפנו אותך