3 תשובות
לא... אולי בהפסקה שלך
יהיה לך חום איימים
לא הייתי בונה על זה...