6 תשובות
אי אפשר. זה הרעיון במצב טיסה. במצב טיסה אפשר רק למשטרה.
אי אפשר.. היא לא תקבל אתזה כל עוד היא על מצב טיסה
אי אפשר
לא חושבת שזה אפשרי...
שולחים לה כרגיל, אבל היא תקבל את ההתראות על ההודעות והשיחות רק לאחר שהיא תחליף את מצב הטיסה למצב רגיל.
אי אפשר להתקשר במצב טיסה אפשר רק להדליק ויפי ולניות בדברים שקשורים לאינטרנט דרך הויפי