תשובה אחת
בתנור הכי בריא מבין כל העצמאים שיש
line:445