5 תשובות
לחזר אחרי מישהו/מישהי.
להתחיל עם מישהו/י
להתחיל עם מישהו/י, לזרוק משפטים "פלרטטניים".
להתחיל עם מישהו, לגעת בו בצורה חושנית
להתחיל עם מישהו, לבצע מהלכי חיזור.