תשובה אחת
כשהם בערך מתנהגים כמו זוג אבל זה לא רשמי
באותו הנושא: