3 תשובות
לא ידוע לי על הורדה
לצפות
רק לצפות אני חושבת.