תשובה אחת
אם יש לך רישיון או חוגר או כל דבר מזהה אחר אז כן ואם לא אז לא