תשובה אחת
ראו את הרשימה המצורפת, עם תווי בוב ספוג, או spongebob כמו שהוא נקרא במקור.