7 תשובות
פייסבוק.-.
המ אני לא אפרט על כולם, נמעיט פרטים, אבל בסדר.
שכבה
כיתה
סטיפס
פעילות של הנוער, בצפר..
מהגינות
1. סתם יציאה בשבת
2. תחנה של הבית ספר
3. סטיפס (לא נחשב)
היא חברה של חברה של חבר
אנונימי
התחלתי איתה בתחנה המרכזית.