2 תשובות
כי אנשים אוהבים להגיד הרבה שטויות על המשטרה.