5 תשובות
תלוי מה השם שלך עכשיו
מה שמך כעת?
השם לא הכי יפה. מה השם שלך עכשיו?
לא.
תלוי מה השם שלך. ויש שמות בהרבה יותר יפים מהדר ^