תשובה אחת
לא צריך מלווה בכלל
נסיעה טובה
שמור על עצמך ועל כולנו
באותו הנושא: