תשובה אחת
כן 5 יחידות זה בעיקר למי שאומר למורה שלו שהוא מעוניין להיות ב5 יחידות
וגם הציון שלוקחים ל5 יחידות הוא בדרך כלל 80+
אז אותך בכיף יקבלו