2 תשובות
פעם שילמתי חשבון טלפון של בזק בכרטיס ישראכרט דיירקט
וזה הצליח.
בכל מקרה ניתן לנסות לשלם -אם יעבור אז יתקבל אישור ואם לא אז לא יתקבל אישור.

לפי ניסיוני ודעתי אין מניעה על תשלום חשבון חד פעמי דרך הטלפון בכרטיס דיירקט.
אבל אם מדובר בעסקה מתמשכת (תשלומים, הוראת קבע) אז כן תהיה בעיה בהמשך.
אנונימי
לשלם חוב, או חד פעמי כן ניתן דרך דירקט אבל קבוע לא, תעדכן הוראת קבע.