תשובה אחת
מכניסים את המספר שלו לאנשי הקשר ואם יש לו וואטסאפ הוא כבר יופע ברשימת אנשי הקשר של הוואטסאפ.
אם תרצה שללוח הודעה רגילה, תכתוב את שמו בנמענים.