7 תשובות
קווקזים הם קווקזים
טמבלים? קווקזים זה מרוסיה? קווקזים זה מקווקז ילדים מוגבלים.. ולא הם לא אשכנזים הרמה פה נמוכה אני רואה
קווקזים זה מזרחים פעם היה ברית המועצות ונגיד יהודים רוסים הם אשכנזים ויהודים קווקזים, גרוזינים, בוכרים הם מזרחים..
אנונימי
קווקזים הם מזרחים.
קווקז זו מהמזרח
אנונימי
לא הם ממש לא.
אנונימי
קווקזים הם לא רוסים.
טכנית הם אשכנזים
קווקזים = רוסים = אשכנזים