12 תשובות
יומיומי בערך 2
7 בערך
בערך שבע אנשים
יום - יום no one
קבוע עם 3 אנשים.
4 אנשים באופן קבוע
4 אנשים
אחד. בקושי..
בערך 10-11?..
הכי קצת