תשובה אחת
לא באופן מלא, אבל אם תדעי את כל המיקודית על בוריה, אני יכול להבטיח לך שיהיה לך לפחות 80% מהמבחן.