2 תשובות
על מה הורידו לך?
מה כתבת? ומה הסיבה?
שואל השאלה:
אמרי משהו אם יהוה לא זוכר כבר זה היה לפני איזה חצי שעה