6 תשובות
גם וגם
מבוגרים
מבוגרים
21+ עם השכלה וניסיון בנושא. בעיקרון מותר מעל גיל 18, אבל כולם מעל 21.
מבוגרים אם השכלה
מבוגרים