תשובה אחת
קיבוץ גלויות בתנ"ך הוא ההבטחה שמשה מוסר לבני ישראל לפני מותו, בטרם הכניסה לארץ
ישראל. הוא טוען שעם ישראל יחטא בארץ מולדתו ויגלה ממנה.
קיבוץ גלויות הוא רעיון מרכזי בתולדות התנועה הציונות ובמגילת העצמאות של מדינת ישראל.