תשובה אחת
הסוד בהכנת תרשימי זרימה מצוי בהכרות טובה עם התהליך או התזרים המתואר.
ללא הכרות טובה כזו הכנת התרשים אינה אפשרית.

לפני שמציירים כותבים מה קורה בכל צעד בתהליך בתוך טבלה בעמודה הימנית לשמאל עמודה זו הוסף כמה עמודות שאקרא להן במספרים.
עמודה 2 (הראשונה משמאל לעמודת שלבי התזרים, עמודה שלוש השניה לשמאל עמודת השלבים וכן הלאה).

עמודה 2 - תכיל מספור השלבים. שלבים שיכולים להתבצע במקביל יקבלו את אותו מספר שלב.
שלב שקודם לוגית לשלב אחר יקבל מספר קטן ממנו.

הזז בהתאם למספור הסופי שקבעת כך את השלבים בטבלה עד לקבלת סדר הגיוני ורציף עולה.

יש המתחילים טבלה כזו מהסוף- מהתוצאה של התהליך, למשל בתהליך התלבשות בבוקר- גמר שריכת הנעליים.
כעת הולכים אחורה מה קורה בטרם גמר זה.
ושוב אחורה - מה קורה בטרם השלב שלפני השריכה וכך הלאה.
עד לשלב הראשון בתהליך שהוא כנראה בחירת בגדים ללבישה.
כעת שרטט את תרשים הזרימה בהתאם.
תוכל לתרגל זאת על הכנת ביציה
שוקי וייס מומחה סטיפס