3 תשובות
רצינית? תשתי כמה שאת צריכה
נראה לי שכן
מעולה תשתי עוד זה קיץ!