2 תשובות
צמר גפן וטינר- מוריד מעולה
לגרד בגב של סכין יפנית - הזכוכית אינה נפגעת מכך